Informacje o dostawie

Strony systemu elektronicznego są obecnie aktualizowane, ze względu na możliwość wyświetlania cen i ofert nieprawidłowo, jakiekolwiek zamówienia nie mają formy wiążącej prawnie.

Informacje o produktach uzyskają Państwo pod numerem telefonu umieszczonym u góry strony.  Dziękujemy za kontakt i wyrozumiałość! Po dodaniu nowych produktów do systemu zostanie on ponownie uruchomiony.