Regulamin

Strony systemu elektronicznego są obecnie aktualizowane, ze względu na możliwość wyświetlania cen i ofert nieprawidłowo, jakiekolwiek zamówienia nie mają formy wiążącej prawnie.

Informacje o produktach uzyskają Państwo pod numerem telefonu umieszczonym u góry strony.  Dziękujemy za kontakt i wyrozumiałość! Po dodaniu nowych produktów do systemu zostanie on ponownie uruchomiony.


Ważne: Nasz system nie jest sklepem internetowym i nie obsługuje konsumentów. Naszym klientem są WYŁĄCZNIE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (pozdrawiamy naciągaczy i organizacje konsumenckie i im dziękujemy).